نام مالک: خانم شهرکی شماره مالک: ۰xxx-xxx-xxxx سال ساخت: نوساز نوع سند: شش دانگ ملکی مساحت: ۱۰۹ واحد ها: ۱۲ واحد طبقه: اول اتاق خواب: دو خواب نور کف پوش: سنگ پارکینگ: دارد آسانسور: دارد قیمت ملک: یک و چهارصد  ادامه مطلب →

بروزرسانی : شنبه 31 جولای 2021

دسته بندی : blog

نام مالک: قرایی شماره مالک: ۰۹۱۵-xxx-xxxx سال ساخت: نوساز نوع سند: شش دانگ ملکی مساحت: ۱۱۷ متر واحد ها: ۱۸ واحد طبقه: اول اتاق خواب: دو خواب نور کف پوش: سنگ پارکینگ: دارد آسانسور: دارد قیمت ملک: هر متر یازده هزار  ادامه مطلب →

بروزرسانی : شنبه 31 جولای 2021

دسته بندی : blog

نام مالک: حسینی شماره مالک: ۰۹۱۵-xxx-xxxx سال ساخت: نوساز نوع سند: شش دانگ ملکی مساحت: ۱۱۷ متر واحد ها: ۱۰ واحد طبقه: اول اتاق خواب: دو خواب نور کف پوش: سنگ پارکینگ: دارد آسانسور: دارد قیمت ملک: هر متر دوازده هزار و هشتصد  ادامه مطلب →

بروزرسانی : جمعه 30 جولای 2021

دسته بندی : blog

نام مالک: حسینی شماره مالک: ۰۹۱۵xxx75xx سال ساخت: نوساز نوع سند: در حال انجام ملکی مساحت: ۱۱۷ متر واحد ها: ۲۰ واحد طبقه: اول اتاق خواب: دو خواب نور کف پوش: سنگ پارکینگ: دارد آسانسور: دارد قیمت ملک: هر متر یازده هزار  ادامه مطلب →

بروزرسانی : جمعه 30 جولای 2021

دسته بندی : blog

دیدنی
محاسبه 20 درصد
ثبت دفتر تلفن
استعلام ثبت سند
مشخصات سند
فایل فروش
ثبت رهن اجاره
ثبت همکاران