کمیسیون رهن و اجاره مشهد


کمیسیون رهن و اجاره مشهد

محاسبه واقعی حق کمیسیون املاک مشهد چگونه  است ؟

یکی از دغدغه هایی که همیشه مالکین و بخصوص  برای مستاجرین وجود داشته حق الزحمه و کمیسیون مشاورین املاک میباشد.
در این لحظه از زمان بهتر دیدیم در سایت املاک خودمون با شما خواننده گان عزیز این مطلب رو به اشتراک بزاریم.
در این محاسبه قانونگذار در اتحادیه های کشوری بگونه ایی طرح شده که بیشتر بنفع واقعی موجر و مستاجر لحاظ شده.
و کلیه همکاران مشاورین املاک بسیار ناراضی بدلیل هزینه های وارده میباشند.
اما ما ملزم به رعایت قانون بوده و خواهیم بود.

شکل محاسبه حق کمیسیون

 

مبلغ کمیسیون برای رهن و اجاره به این صورت که ۲/۵ درصد کل مبلغ رهن ,
بعلاوه اجاره بها تقسیم بر ۳۰ که روز های یک ماه میباشد.
عدد بدست آمده رو در ۷  ضرب میکنند تا مبلغ کمیسیون بدست آید. البته به این مبلغ ۹ ارزش افزوده درصد مالیات نیز افزوده می شود.

محاسبه قانونی حق کمیسیون مشاورین املاک مشهد

دیدنی
محاسبه 20 درصد
ثبت دفتر تلفن
استعلام ثبت سند
مشخصات سند
فایل فروش
ثبت رهن اجاره
ثبت همکاران