نام مالک: حسینی شماره مالک: ۰۹۱۵-xxx-xxxx سال ساخت: نوساز نوع سند: شش دانگ ملکی مساحت: ۱۱۷ متر واحد ها: ۱۰ واحد طبقه: اول اتاق خواب: دو خواب نور کف پوش: سنگ پارکینگ: دارد آسانسور: دارد قیمت ملک: هر متر دوازده هزار و هشتصد  ادامه مطلب →

نام مالک: حسینی شماره مالک: ۰۹۱۵-xxx-xxxx
سال ساخت: نوساز نوع سند: شش دانگ ملکی
مساحت: ۱۱۷ متر واحد ها: ۱۰ واحد
طبقه: اول اتاق خواب: دو خواب نور
کف پوش: سنگ پارکینگ: دارد
آسانسور: دارد قیمت ملک: هر متر دوازده هزار و هشتصد

جمعه 30 جولای 2021

blog

نام مالک: حسینی شماره مالک: ۰۹۱۵xxx75xx سال ساخت: نوساز نوع سند: در حال انجام ملکی مساحت: ۱۱۷ متر واحد ها: ۲۰ واحد طبقه: اول اتاق خواب: دو خواب نور کف پوش: سنگ پارکینگ: دارد آسانسور: دارد قیمت ملک: هر متر یازده هزار  ادامه مطلب →

نام مالک: حسینی شماره مالک: ۰۹۱۵xxx75xx
سال ساخت: نوساز نوع سند: در حال انجام ملکی
مساحت: ۱۱۷ متر واحد ها: ۲۰ واحد
طبقه: اول اتاق خواب: دو خواب نور
کف پوش: سنگ پارکینگ: دارد
آسانسور: دارد قیمت ملک: هر متر یازده هزار

جمعه 30 جولای 2021

blog

دیدنی
محاسبه 20 درصد
ثبت دفتر تلفن
استعلام ثبت سند
مشخصات سند
فایل فروش
ثبت رهن اجاره
ثبت همکاران