خیار غبن در معامله املاک ؟


خیار غبن در معامله املاک ؟

انجام گرفتن خیار غبن در معامله چگوه است ؟

خیار غبن در معامله را به طور کامل و شفاف با جزئیات توضیح خواهیم داد در ادامه با ما باشید

خیار چیست ؟

خیار یعنی اختیار داشتن
و در قانون حقوق این همان داشتن  اختیاری است که فرد میتواند و اختیار بهم زدن معامله را دارد.
خیار انواع مختلفی دارد که در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ذکر شده است , و ۱۰ نوع دارد.
یکی از خیارات ذکر شده در این ماده قانون خیار غبن است.
در ادامه خیار غبن را به طور کامل بررسی خواهیم کرد:

غبن چیست؟

غبن یعنی ضرر و زیان و گول زدن  یا فریب دادن است .

معنی خیار غبن در معامله چیست  ؟

خیار غبن زمانی ایجاد , که موجب ضرر و زیان به یکی از طرفین معامله شود.
و این ضرر هم یک نوع ضرر فاحش , مشخص و برجسته است .
در چنین حالتی برای فرد مغبون امکان فسخ هر نوع قرارداد وجود دارد.

ویژگی‌های خیار غبن  :

غبن فاحش در صورتی فاحش شناخته می‌شود که در ابتدا صاحب مال ادعا کند که دچار ضرر فاحش شده است
بعد از بررسی و دادرسی از سوی محکمه نیز مشخص شود که این ضرر فاحش بوده است.
برای تعیین میزان و اندازه غبن و مقدار ضرر وارد شده در معامله باید به شرایطی توجه کرد که در قرارداد درنظرگرفته شده است.
خیار غبن محدود به یک طرف معامله و قرارداد نیست و هر دو نفر ممکن است دچار غبن شوند.
خیار غبن می‌تواند برای فروشنده و یا خریدار اختیار فسخ قرارداد را فراهم کند
خیارغبن از خیارات فوری است.
به عبارت دیگر فورا باید در جهت اجرای آن اقدام کرد.
شخص متضرر باید در یک مدت زمان معقول که بر طبق عرف پذیرفته باشد. برای این خیار اقدام کند.
اگر شخص مغبون قبل از انجام معامله از این ضرر آگاه باشد
و با علم و  آگاهی وارد معامله شود شرایط خیار غبن برای او وجود ندارد
و نمی‌تواند بعد از معامله با ادعای غبن برای فسخ اقدام کند
اگر کسی که موجب ضرر طرف مقابل شده
تفاوت قیمت را به متضرر بپردازد بازهم خیار غبن برای متضرر از بین نمی‌رود.
اما اگر شخص متضرر با گرفتن مابه‌التفاوت قیمت رضایت بدهد
دیگر خیار غبن او ساقط می‌شود.

انواع خیار غبن در معامله

غبن ممکن است جزئی یا فاحش باشد.
غبن جزئی متعلق به مالی است که ارزش آن زیاد نیست.
اما غبن فاحش مبلغ زیادی را شامل می‌شود.
در خیار غبن فاحش فریب و ضرر و زیان باید به اندازه‌ای زیاد باشد
که امکان چشم‌پوشی از آن وجود نداشته باشد .
و در نتیجه متضرر می‌تواند برای فسخ قرارداد دادخواست بدهد.

دیدنی
محاسبه 20 درصد
ثبت دفتر تلفن
استعلام ثبت سند
مشخصات سند
فایل فروش
ثبت رهن اجاره
ثبت همکاران